Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Een groot deel van de werkzaamheden en taken die hiermee gepaard gaan, zijn uitbesteed. Het fonds wordt bijgestaan door de volgende dienstverleners:

Administrateur : RiskCo Administrations B.V. te Utrecht
Certificerend actuaris : Triple A – Risk Finance Certification B.V. te Amsterdam
Adviserend actuaris : Willis Towers Watson te Amsterdam
Externe accountant : BDO Audit & Assurance B.V. te Amstelveen
Vermogensbeheer : a.s.r. Vermogensbeheer B.V. te Utrecht
Custodian : Caceis N.V. te Amsterdam