Het bestuur bestaat per 31 december 2016 uit de volgende leden:

Naam:Functie:Namens:
De heer E. Harmsen Voorzitter werkgever
De heer B. de Vos Algemeen lid werkgever
De heer M. Deij Secretaris werknemers
De heer W. Mensing Algemeen lid pensioengerechtigden
De heer P. Bonewit Algemeen lid onafhankelijk lid

Het verantwoordingsorgaan bestaat per 31 december 2016 uit de volgende leden:

Naam:Namens:
De heer G. Meijer werknemers
De heer W. Schukken pensioengerechtigden
Vacature werkgever