Pensioenfonds A.C. Nielsen is een ondernemingspensioenfonds. Het fonds is op 16 maart 1962 opgericht en statutair gevestigd te Amsterdam.

Tot 1 januari 2015 voerde Pensioenfonds A.C. Nielsen de pensioenregeling uit van de aan het fonds verbonden onderneming A.C. Nielsen Nederland B.V.. Vanaf 1 januari 2015 is Pensioenfonds A.C. Nielsen een gesloten fonds geworden. Dit betekent dat er bij het fonds (met uitzondering van enkele arbeidsongeschikten) geen pensioen meer wordt opgebouwd voor de werknemers van A.C. Nielsen. De werknemers van A.C. Nielsen (met uitzondering van de werknemers afkomstig van Brandbank) bouwen, vanaf 1 januari 2015 pensioen op bij Stichting Pensioenfonds VNU. Alle pensioenen opgebouwd tot 1 januari 2015 zijn achtergebleven bij Pensioenfonds A.C. Nielsen en niet overgedragen naar Pensioenfonds VNU.

Door deze verandering per 1 januari 2015 kan het zijn dat u bij pensionering het pensioen van A.C. Nielsen vanuit twee pensioenfondsen ontvangt. Schematisch zetten wij de mogelijke situaties voor u op een rij: