Documenten

Hier vindt u alle belangrijke documenten van Stichting Pensioenfonds A.C. Nielsen (Nederland) BV waaronder het pensioenreglement. Welk reglement op u van toepassing is, hangt af van uw situatie:

  • Vanaf 1 januari 2015 bouwen werknemers van A.C. Nielsen (Nederland) BV pensioen op bij Stichting Pensioenfonds VNU. Zie de website pensioenfondsvnu.nl voor wat betreft de pensioenopbouw vanaf 2015. Dit geldt dus voor alle huidige werknemers (met uitzondering van werknemers afkomstig van Brandbank).
  • Als u in dienst bent gekomen vóór 2015 dan is het pensioen dat is opgebouwd tot 1 januari 2015 ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds A.C. Nielsen (Nederland) B.V..
    Dit is op 1 januari 2015 niet overgedragen naar Pensioenfonds VNU. Op deze pensioenaanspraken is onderstaand pensioenreglement van toepassing: