Beste pensioengerechtigde,Welkom bij Stichting Pensioenfonds A.C. Nielsen (Nederland) B.V.! Als pensioen­gerechtigde ontvangt u een pensioen van ons pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw pensioenoverzicht dat u ieder jaar van ons ontvangt.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioen. Als u meer over een bepaald onderwerp wilt lezen, klikt u op ‘meer informatie’ en dan komt u in laag 2. In laag 3 staan alle belangrijke documenten van het pensioenfonds zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

  • Bent u met pensioen? Dan ontvangt u ouderdomspensioen.

   Meer informatie
  • Voor partners van gepensioneerden is er mogelijk een partnerpensioen als de gepensioneerde overlijdt.

   Meer informatie
  • Voor kinderen van gepensioneerden is er mogelijk een wezenpensioen als de gepensioneerde overlijdt.

   Meer informatie
  • Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling Niet?

  • Een partner waarmee u na beëindiging van het dienstverband met A.C. Nielsen bent gehuwd of bent gaan samenwonen, ontvangt na uw overlijden geen partnerpensioen.

 • Hoe bouwt u pensioen op?

  Als pensioengerechtigde bouwt u geen pensioen meer op bij Pensioenfonds A.C. Nielsen.

 • Welke keuzes heeft u zelf?

  Het pensioenreglement biedt een aantal keuzes, zoals uitstel of vervroegen van de pensioendatum en het ruilen van partnerpensioen in ouderdomspensioen. Deze keuzes konden op de pensioendatum worden gemaakt. Omdat u reeds pensioen ontvangt zijn deze keuzemogelijkheden niet meer op u van toepassing.

 • Hoe zeker is uw pensioen?

  • De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

   Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de stijging van de lonen of de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

   • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

   • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

   • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

   Meer informatie
  • Wij proberen de pensioenen van voormalige werknemers die vóór 1 januari 1996 uitdienst of met pensioen zijn gegaan, elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit jaarlijks verhogen van het opgebouwd pensioen heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen van deze groep pensioengerechtigden per 1 januari als volgt geïndexeerd:

    IndexatieStijging van de lonenStijging van de prijzen
   2016 0,0% 1,2% 0,3%
   2015 0,0% 1,0% 0,7%
   2014 0,0% 0,9% 0,9%

   De financiële situatie van ons pensioenfonds was dus niet goed genoeg om de pensioenen te kunnen indexeren. Ook voor de komende jaren verwachten wij dat de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden.

   Meer informatie
  • Wij proberen de pensioenen van voormalige werknemers die op of na 1 januari 1996 uitdienst of met pensioen zijn gegaan, elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit jaarlijks verhogen van het opgebouwde pensioen heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen van deze groep pensioengerechtigden per 1 januari als volgt geïndexeerd:

    IndexatieStijging van de prijzen
   2016 0,0% 0,3%
   2015 0,0% 0,7%
   2014 0,0% 0,9%

   De financiële situatie van ons pensioenfonds was dus niet goed genoeg om de pensioenen te kunnen indexeren. Ook voor de komende jaren verwachten wij dat de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden.

   Meer informatie
  • Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan met de volgende maatregelen:

   • Handhaving van het huidige beleggingsbeleid.

   • De pensioenen worden niet meer geïndexeerd.

   • In het uiterste geval verlagen wij uw pensioen. Als er een korting van pensioen dreigt, zal het pensioenfonds in eerste instantie een beroep doen op de uitvoeringsovereenkomst tussen A.C. Nielsen en het pensioenfonds. Op grond van deze overeenkomst heeft A.C. Nielsen een bijstortingsverplichting om het korten van pensioen te voorkomen.

   Meer informatie
 • Welke kosten maken wij?

  • Pensioenfonds A.C. Nielsen maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

   • Kosten voor de administratie, controle en advies.

   • Kosten om het vermogen te beheren.

   Meer informatie
 • Wanneer moet u in actie komen?

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl